terms-and-condition-banner-img

Redakcinė politika

Kaip kuriame turinį, kuris jums padeda rinktis geriau.

Tai ne tik gražūs žodžiai. Tai – jūsų sveikata. Todėl norime pateikti kuo patikimesnę informaciją, kad turėtumėte žinių, kurių reikia norint išlikti sveikiems ir priimti pagrįstus sprendimus.

Štai ką darome, kad užtikrintume, jog mūsų pateikiamas turinys būtų tikslus ir suprantamas.

Redakcinė politika

Kaip kuriame turinį, kuris jums padeda rinktis geriau.

Tai ne tik gražūs žodžiai. Tai - jūsų sveikata. Todėl norime pateikti kuo patikimesnę informaciją, kad turėtumėte žinių, kurių reikia norint išlikti sveikiems ir priimti pagrįstus sprendimus.

Štai ką darome, kad užtikrintume, jog mūsų pateikiamas turinys būtų tikslus ir suprantamas.

Procesas

Mūsų turinio kūrėjai visada dirba pagal tam tikrą procesą, kad užtikrintų, jog tai, ką jūs skaitote, yra:

 • aktualu,
 • tikslu,
 • kliniškai patvirtinta
 • ir lengvai suprantama.

Informacijos nagrinėjimas

Dar prieš pradedant rašyti, yra atliekamas tyrimas, kad išsiaiškintume, ką norite sužinoti. Tai atliekame naudodamiesi įrankiais, padedančiais nustatyti, kokios informacijos yra dažniausiai ieškoma. Tai padeda išsiaiškinti, kokias sritis turime aptarti. Taip gaunama aktualiausia informacija, reikalinga, kad kuo greičiau rastumėte atsakymą į klausimą, kurį įvedėte „Google“ paieškoje.

Apžvelgdami tam tikrą temą, stengiamės informaciją pateikti subalansuotai. Tam tikslui naudojamės įvairiais šaltiniais, kad surintume pakankamai informacijos ir įsitikintume, jog bet kokia tema pateikiama informacija yra tiksli.

Tai apima klinikinius tyrimus ir mokslinius darbus, taip pat informaciją, gautą iš nepriklausomų sveikatos organizacijų, valstybinių organizacijų arba švietimo įstaigų, pavyzdžiui, universitetų.

Keletas šaltinių, kuriais naudojamės:

 • medicinos ar mokslo žurnalai,
 • elektroninis vaistų sąvadas (emc),
 • Jungtinės Karalystės vaistų žinynas (BNF),
 • Nacionalinis sveikatos ir klinikinės kompetencijos institutas (NICE),
 • Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (MHRA)
 • ir Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS).

Tikrinimas

Parašytas turinys yra tikrinimas turinio kūrimo komandos, o po to jį peržiūri klinikinės komandos narys (gydytojas arba vaistininkas).

Siekiant skaidrumo, visada matysite puslapį peržiūrėjusio klinikinės komandos nario vardą ir pavardę. Taip pat matysite nuorodą, kurią sekdami rasite komandos nario užimamas pareigas ir medicinos specialisto licencijos numerį.

Stengiamės rašyti visiems suprantama kalba. Kai vartojame medicininį terminą, iškart po jo būtinai paaiškiname, ką jis reiškia.

Publikavimas ir peržiūra

Kai informacija būna patikrinta, ją talpiname mūsų svetainėje, kur ją galite skaityti.

Nuolatos sužinome vis daugiau apie sveikatą ir mediciną. Dažnai, kai atliekami nauji tyrimai, atsiranda naujos informacijos. Todėl po informacijos patalpinimo svetainėje, ją vis atnaujiname, siekdami įtraukti naujausius aktualius duomenis. Visada stengiamės tai padaryti kuo greičiau.

Kas dvejus metus atliekame bendrą turinio peržiūrą, kad įsitikintume, jog jis vis dar yra aktualus ir tikslus, o prireikus atliekame keitimus. Šios peržiūros yra atliekamos turinio kūrimo ir klinikinės komandos narių.

Kiekviename puslapyje yra datos žyma, rodanti, kada puslapis buvo atnaujintas paskutinį kartą.

Kas yra laikoma patikima informacija

Pateikdami statistinius duomenis, kitus duomenis ar konsensusą, nurodysime, iš kur jie yra gauti. Naudosime tik tuos informacijos šaltinius, kurie, mūsų įsitikinimu, yra patikimi ir tikslūs. Jei pateikiama informacija apima prognozes ar apytikslius vertinimus, būtinai tai nurodysime.

Prieš savo svetainėje naudodami trečiosios šalies duomenis ar informaciją, atkreipiame dėmesį į keletą toliau nurodytų dalykų.

Kokia yra duomenų apimtis?

Tikriname respondentų skaičių arba duomenų rinkinio dydį. Tai, ką laikome patikima, priklauso nuo to, kas matuojama, tačiau paprastai duomenų rinkinius (arba didesnio tyrimo pogrupius), kuriuose yra mažiau nei 50 respondentų, laikome mažiau nei kliniškai patikimais.

Kartais naudojame informaciją iš tokio dydžio ar mažesnės imties tyrimų, jei galime juos panaudoti norint informaciją pateikti kaip trumpą gyvenimišką istoriją arba kaip neformalų socialinį eksperimentą. Tačiau jei pateikiame tokius duomenis, visada nurodome, kad jie yra paimti iš mažos imties tyrimo, todėl gali būti kliniškai nepatikimi.

Iš kur gauti duomenys?

Duomenis, kaip kliniškai patikimus, pateikiame tik tuomet, jei jie yra gauti iš patikimo šaltinio. Keletas pavyzdžių:

 • valstybės finansuojamos sveikatos priežiūros įstaigos, pavyzdžiui, NHS ar NICE,
 • pripažintos analitinės ar duomenų įstaigos, pavyzdžiui, „YouGov“ ar Jungtinės Karalystės Nacionalinis statistikos biuras (ONS),
 • recenzuojami medicinos ar mokslo žurnalai,
 • valstybės finansuojamos sveikatos apsaugos labdaros organizacijos,
 • tarptautiniu mastu pripažinta farmacijos įmonė (pvz., klinikinių tyrimų atveju).

Jei remiamės informacija, kuri, mūsų manymu, nėra kliniškai patikima (kartais tai yra reikalinga norint atkreipti dėmesį į nepatikimą nuomonę ar konsensusą), tai nurodome aiškiai.

Jei manome, kad duomenis pateikiantis asmuo ar įstaiga turi komercinių interesų, arba jei jis tai deklaruoja, visada apie tai jus informuojame.

Naudojame tik tokią informaciją, kuri buvo recenzuota arba peržiūrėta gydytojo ar klinikinės komandos nario.

Autoriai

Duomenų rinkimas ir tyrimai užima daug laiko. Jų autoriai nusipelno būti paminėti.

Visada aiškiai nurodome, jei naudojame trečiųjų šalių informaciją, o šalia jos iššokančiame lange matysite informacijos šaltinį. Kad aiškiai matytumėte informacijos autorių, kada ir kur informacija buvo paskelbta, naudojame Harvardo citavimo stilių, taip pat, jei įmanoma, pridedame nuorodą į šaltinį.

Remiamės ir savo tyrimų duomenimis

Retkarčiais ir patys atliekame tyrimus, naudodami mūsų surinktais duomenimis. Tokiais atvejais informaciją pateikiame jums kuo aiškiau ir paprasčiau.

Nurodysime:

 • kaip ir, nepažeidžiant duomenų apsaugos, iš ko buvo renkami duomenys,
 • kokią metodiką naudojame siekdami iškelti kokią nors hipotezę
 • ir, jei buvo poreikis, kas tikrino duomenis.

Be to, modeliuodami ir rinkdami duomenis, o po to formuodami hipotezę konsultuojamės su gydytoju, kad įsitikintume, jog bet kokia mūsų pačių tyrimais pagrįsta informacija, kurią pateikiame, yra patikima.

Kartais atliekame mažesnės apimties tyrimus ar socialinius eksperimentus su konkrečiais įžymiais žmonėmis (pavyzdžiui, sportininkais) ir atskleidžiame dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) tapatybę. Tačiau tai yra daroma tik gavus išankstinį to asmens (ar asmenų) sutikimą.

Kitais atvejais, kai naudojame savo tyrimų duomenis, asmeninės informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti dalyvaujančio asmens tapatybę, neskelbiame.

Nešališkumas

Nesame susiję su jokiais prekių ženklais ar farmacijos įmonėmis. Mūsų tikslas - užtikrinti kuo platesnį vaistinių preparatų, kurie yra saugūs ir įperkami mūsų vartotojams, pasirinkimą.

Todėl stengiamės išlikti nešališki ir nereklamuoti vieno prekės ženklo dažniau nei kito.

Žinome, kad kaina yra svarbu. Informuojame jus, jei vieno prekės ženklo preparatas yra pigesnis už kitą.

Žinome ir tai, kad jums svarbu, ar preparatas yra veiksmingas. Kai tik gauname klinikinių tyrimų duomenis, pateikiame informaciją apie preparatų veiksmingumą. Tai gali reikšti, kad vieno prekės ženklo preparatas yra veiksmingesnis nei kito.

Nurodome, kur galite rasti išsamesnės informacijos, kad galėtumėte ją peržiūrėti patys.

„Treated“ siūlo sveikatos paslaugas, todėl reklamuojame savo prekės ženklą savo svetainėje ir socialiniuose kanaluose. Tai darydami, galime netiesiogiai reklamuoti pardavėjus ir partnerius, su kuriais bendradarbiaujame teikdami paslaugas. Tačiau visada informuojame apie santykius su išoriniu tiekėju.

Galime pateikti informacijos apie kitų organizacijų, pavyzdžiui, labdaros organizacijų ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, teikiamas paslaugas, kaip nuorodą pagalbai ar informacijai gauti. Tačiau mes neremiame jokių komercinių organizacijų, išskyrus savo ar partnerių organizacijas, su kuriomis dirbame.

Pagarba ir privatumas

Esame įsipareigoję saugoti jūsų ir savo partnerių privatumą. Savo turinyje niekada neatskleidžiame asmeninės informacijos ar komunikacijos tarp mūsų ir kito asmens ar organizacijos detalių.

Jei naudojame atstovo spaudai ar sveikatos priežiūros specialisto komentarus ar citatas, tai darome tik gavę jų sutikimą.

Sveikatos patarimai - tik iš specialistų

Kiekvienas jūsų yra visiškai unikalus. Todėl mes esame įsitikinę, kad sveikatos patarimai negali būti universalūs.

Taigi, nors mūsų svetainėje rasite patikimos, tikslios ir naudingos informacijos, tai nėra sveikatos patarimai. Tai, kas jums yra geriausia, turite nuspręsti kartu su gydytoju konsultacijos metu.

Jei dėl ko nors nesate užtikrinti arba turite klausimų apie sveikatą, visada klauskite gydytojo arba kito sveikatos priežiūros specialisto.

Jūsų atsiliepimai

Savo turinį kuriame jums.

Taigi, jei ką nors praleidome, norime apie tai žinoti.

Jei manote, kad kažkas buvo ypač naudinga arba nepakankamai naudinga, taip pat norime apie tai žinoti.

Tai galioja, jei esate mūsų klientas, atsitiktinis skaitytojas ar sveikatos priežiūros specialistas.

Norėdami palikti atsiliepimą, susisiekite su mumis el. paštu arba parašykite žinutę į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose.

Leiskite padėti jums pasirinkti geriau.

Pasiūlyti preparatą

Jei ieškote konkretaus preparato ar gydymo tam tikrai būklei, praneškite apie tai mums ir mes tuo pasidomėsime.

Es kann sein, dass wir Sie per E-Mail über Ihre Anfrage informieren, aber Sie können sich jederzeit abmelden.

Klauskite arba siūlykite.

Įrašykite savo klausimą arba informuokite mus, jei mūsų svetainėje radote klaidą.

Galime siųsti su jūsų užklausa susijusius el. laiškus, tačiau bet kada galite jų atsisakyti.
4.8

Mūsų vidutinis įvertinimas remiantis 3295 atsiliepimais

Praneškite apie problemą

Galime siųsti su minėta problema susijusius el. laiškus, tačiau bet kada galite jų atsisakyti.

Dėl ko jums patiko šis straipsnis?

Dėl ko jums nepatiko šis straipsnis?

Susisieksime su jumis kaip įmanoma greičiau. Siekiame, kad visos užklausos būtų atsakytos per vieną darbo dieną.

Užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį. Laukite naujienų savo el. pašto dėžutėje.

news-letter

Užsiprenumeruokite naujienlaiškius apie ir kita.

Spausdami mygtuką „Užsiprenumeruoti dabar“ jūs patvirtinate, kad sutinkate su mūsų Privatumo politika.